Medisch pedicure

Wat doet een medisch pedicure?

In tegenstelling tot de basispedicure is een medisch pedicure bevoegd en erkend door zorgverzekeraars om cliënten te behandelen met een zogenaamde risicovoet en het toepassen van specialistische technieken voor de complexere voet- en nagelproblematiek. Een risicovoet is een voet met een verhoogd risico op complicaties als gevolg van onder andere diabetes, reuma, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing.

KwaliteitsRegister voor Pedicures

Een medisch pedicure is verplicht zich regelmatig bij te scholen. Ik werk volgens de Richtlijnen van behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus en behandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening. U vindt mij in het Kwaliteits Register voor Pedicures van ProCert met nummer 14617.
https://www.procert.nl/register

Zorggroep Groninger Huisartsen Coöperatie

Heeft u een huisarts die is aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöperatie, dan betekent dit dat uw huisarts als doel heeft de kwaliteit van zorg rondom de chronisch zieke patiënt te verbeteren. Ik ben op https://www.ghcgroningen.nl/ als medisch pedicure te vinden als gecontracteerde pedicure.

Zorgprofiel

Een zorgprofiel voor patiënten met diabetes geeft aan hoeveel voetzorg een patiënt nodig is. Hoe hoger het cijfer (0, 1, 2, 3 of 4) hoe meer zorg nodig is.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Zorgprofiel 2/3 verwijzing tot 1 april 2022

Voetzorg die medisch gezien noodzakelijk is bij patiënten met diabetes wordt in sommige gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. Heeft u zorgprofiel 2,3 of 4 dan komt u voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. U heeft dan een indicatie voor voetzorg van uw huisarts of diabetisch verpleegkundige (bij zorgprofiel 2 of 3) of uw podotherapeut (zorgprofiel 4) gekregen. U kunt met een verwijzing van uw huisarts of podotherapeut een afspraak voor een behandeling bij mij maken. U krijgt dan de medisch noodzakelijke behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. De declaratie van de behandeling verzorg ik voor u.

Verandering in manier van verwijzen voetzorg vanaf 1 april 2022

U was gewend dat de praktijkondersteuner of diabetisch verpleegkundige in de huisartsenpraktijk uw voeten controleert en het risico op voetproblemen en/of wonden in kaart brengt.

Vanaf 1 april 2022 wordt u (indien u diabetes mellitus 2 heeft) bij een verhoogd risico op voetproblemen uitsluitend verwezen naar een podotherapeut. Deze podotherapeut voert het voetenonderzoek uit, stelt het zorgprofiel vast en maakt een behandelplan voor u. In dit behandelplan staat wat er nodig is om wonden aan uw voeten te voorkomen. Als dit noodzakelijk is, verwijst de podotherapeut u door naar de medisch pedicure. De medisch pedicure behandelt uw voeten op basis van het behandelplan dat voor uw situatie is gemaakt. Mogelijk krijgt u daardoor meer of minder behandelingen vergoed dan voorheen, maar u krijgt de zorg die passend is bij uw voeten. Heeft u hier vragen over, kunt u contact met uw medisch pedicure opnemen.

Zorgprofiel 0/1 bij diabetes of andere aandoeningen die mogelijk recht geven op vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering

Heeft u diabetes zonder zorgprofiel of met zorgprofiel 1,  of heeft u reumatische artritis? Dan kunt u soms een (deel) van de voetverzorging vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgen. Daarvoor is het wel nodig dat u een aanvullende zorgverzekering heeft én een verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Neem deze  mee bij uw eerste consult. U ontvangt van mij in dat geval een factuur van de behandeling die u bij mij voldoet. De factuur kunt u daarna declareren bij uw zorgverzekeraar. Tip om teleurstelling te voorkomen: vraag van te voren naar de voorwaarden bij uw zorgverzekering.

Neem bij vragen gerust contact met mij op!